10.08.2018

Enkelriktning av del av Kyrkogatan

Kyrkogatan på sträckan Lybecksgatan – Borgaregatan enkelriktas i riktning söderut. Detta arrangemang tas i bruk på måndag 13.8 kl 07.00, då de övertäckta trafikmärkena avtäcks. På denna sträcka är avsikten att parkering ska ske på gatans vänstra sida (sidan mot Florahemmet och Bab Apotekaren).

 

Tekniska avdelningen


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle