05.01.2018

Uudenkaarlepyyn kaupungin tekninen osasto tiedottaa

Haluamme Teknisen osaston taholta antaa vähän informaatiota periaatteista, mutta myös lumen raivauksen- ja muun talvikunnossapidon laista, tämä keskustelujen ja väärinkäsitysten johdosta jotka ovat tulleet esille talven ensimmäisen puoliskon aikana.

Kiinteistönomistajan tai vuokraajan velvollisuuksiin kuuluu pitää katukäytävä avoinna jalankulkijoille. Mikäli katukäytävä on luokiteltu kevyen liikenteen väyläksi kuuluu kunnossapito kaupungille. Kaupungin aurausmiehistön velvollisuuksiin ei kuulu myöskään pihojen sisääntulojen auraaminen. Mikäli ei ehdi, jaksa tai halua hoitaa lumen auraamista itse niin suositellaan, että käännytte jonkun paikallisen urakoitsijan puoleen.

Eläkeläiset voivat kotipalvelun kautta anoa kiinteistön subventoitua lumenaurausta, lumen aurauksen suorittaa silloin kaupungin auraus miehistö.

Huomioikaa, että kiinteistön omistajalla ei ole oikeutta luoda lunta tontilta tielle, ei myöskään lumikarmia, joka on tullut pihan sisääntulolle kaupungin lumen raivauksen yhteydessä. Lumi tulee varastoida tontille ja jos se ei mahdu sinne tulee se kuljettaa kaupungin osoittamalle paikalle. Lumen luominen takaisin tielle ei ole sallittua ja voidaan katsoa sekä vaaraksi liikenteelle että haitaksi naapureille.

Jotta lumen raivaus voidaan suorittaa tehokkaasti ja tuloksellisesti hyvä tasoisesti hoidetaan lumen raivaus keskustassa pääasiassa yöaikana kun liikenteen määrä on pieni.

Toivomme, että ne jotka liikkuvat ei vain Uudessakaarlepyyssä vaan ylipäänsä liikenteessä ottavat huomioon ja kunnioittavat niitä, jotka työskentelevät liikenteessä ja hiljentävät vauhtia sekä jättävät tilaa ja antavat työntekijöille heidän työmomentin vaatiman ajan. Talvella ja kesällä.

Sillä lailla Te autatte lisäämään viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
Alla olevasta linkistä voitte itse lukea mitä Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta merkitsee.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669?search[type]=pika&search[pika]=katu%20yleiset%20alueet

Tekninen osasto toivottaa teille onnea uuteen vuoteen!


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle