Planlaggning

Aktuellt


 • Haldin & Rose och Ingsva flyttar till Topeliparken
  (10.08.2018)   Läs mera
 • Enkelriktning av del av Kyrkogatan
  (10.08.2018) Kyrkogatan på sträckan Lybecksgatan – Borgaregatan enkelriktas i riktning söderut. Detta arrangemang tas i bruk på måndag 13.8 kl 07.00, då de övertäckta trafikmärkena avtäcks. På denna sträcka är avsikten att parkering ska ske på gatans vänstra sida (sidan mot Florahemmet och Bab Apotekaren). Läs mera
 • Restauranger & sommarcaféer
  (04.07.2018) Länk till restauranger och sommarcaféer i Nykarleby Läs mera
 • Ekorosk meddelar
  (19.06.2018) Utdelningen av bioavfallskärlen börjar Läs mera