12.01.2018

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLA OCH SKOLA 2018

Förskolan blev obligatorisk fr.o.m. 1.8 2015. Barn födda år 2012 anmäls till förskolan på denna blankett: http://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/forskoleinskrivning/ senast den 23.1 2018. Barn födda 2011 anvisas automatiskt plats i åk 1. Skriftligt beslut postas till hemmen den 2.2 2018.

Vårdnadshavare som för sitt barn önskar skoluppskov, tidigarelagd skolstart eller byte av skola bör lämna in anhållan till Nämnden förutbildning och småbarnspedagogik. Önskan om byte av undervisningsspråk kräver en anhållan till Suomalainen opetuslautakunta och ett språktest. Anhållan lämnas in senast 9.2 2017. Förfrågningar till bildningskansliet, Solveig Rif tfn 785 6402


Gå till "Aktuellt"