16.04.2018

Bidrag för ledarutbildning för barn- och ungdomsverksamhet 2018 i Nykarleby


Bidraget kan sökas genom fritt formulerad ansökan per epost: idrott@nykarleby.fi senast den
30.4.2018
och om medel finns kvar även per den 31.10.2018.
Maxbeloppet per förening kan uppgå till 200 €/år.
Beloppet kan vid behov delas upp på två ansökningar, om medel finns för en andra ansökningsomgång.
Kostnaderna som ersätts kan vara arvode för föreläsare (i de fall föreläsningen är avgiftsfri för deltagarna),
deltagaravgifter eller resekostnader till utbildningstillfällen. Bidraget kan sökas både i efterskott och innan
aktiviteten. Uppge i ansökan vilken åtgärd det är fråga om, datum, ev. namn på föreläsare eller namn på
deltagare i kurs/seminarie etc.

Bidraget utbetalas mot verifikat som styrker kostnaderna. Bidraget för ledarskolning kan endast utbetalas
upp till den maxsumma som finns avsatt för ändamålet i välfärdsnämndens bidragsutdelning för år 2018.
Bidragen avgörs genom tjänstemannabeslut av välfärdschefen. Ev. frågor riktas till idrott@nykarleby.fi

Välfärdsnämnden/Nykarleby stad


Gå till "Aktuellt"