24.04.2018

Fastighetsskatteprojekt

Många kommuner i Finland har redan genomfört ett fastighetsskatteprojekt, och nu står regionens kommuner på tur.
I korthet går projektet ut på att uppdatera kommunens egna byggnadsregister, för att i fortsättningen kunna upprätt-
hålla ett korrekt register. Ur kommunens register plockas i sin tur uppgifter till andra myndigheters
register (befolkningsregistercentralen, skatteförvaltningen). Projektet startar under våren 2018 och förväntas pågå
fem till sex år.

Mer information


Gå till "Aktuellt"