08.11.2017

Integrationsporten öppnar filial i Nykarleby

Fredagen den 10.11.2017 öppnar infopunkten Integrationsporten en filial i Nykarleby.
Integrationsporten erbjuder invandrare, oberoende invandringsorsak, rådgivning och handledning om det finländska samhället. I Nykarleby finns en stor grupp arbetskraftsinvandrare som Integrationsenheten i Jakobstadsnejden nu erbjuder service på plats i Nykarleby. Även företagen är varmt välkomna att ta kontakt med Integrationsporten vid frågor om arbetskraftsinvandring.

Integrationshandledare Malin Nyholm-Gerster har mottagning vid Nykarleby stadshus fredagar kl. 13-16. Handledningen i Nykarleby sker på engelska, svenska, finska samt franska och vid behov med hjälp av tolk. Servicen är avgiftsfri och personalen har tystnadsplikt.

Integrationsporten ger information om:
- det finländska samhället
- myndigheters tjänster och service (bl.a. FPA, polisen, magistraten, TE-byrån)
- social- och hälsovård
- språkkurser och utbildningsmöjligheter
- dagvård
- arbete och regler kring arbetskraftsinvandring
- fritidsaktiviteter
- boende
- utför inledande kartläggningar samt uppföljningsplan för de som inte är TE-byråns klienter
Integrationsportens infopunkter i Jakobstad och Kronoby fortsätter sin verksamhet som tidigare.
För öppettider och mer se här

Integrationsporten utvecklas och planeras inom ramen för ESF-projektet En bra start i Österbotten – Integrerade servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejden.


Gå till "Aktuellt"