10.10.2017

Mitt Finland - Minun Suomi - My Finland

Vi öppnar Rådhusgalleriet för en utställning gjord av nykarlebybor tillsammans inför Finlands 100-års dag. Alla nykarlebybor är välkomna att lämna in bidrag till utställningen. Ditt bidrag kan bestå av t.ex. bildkonst, fotografier, musik, dikt, film eller skulpturer. Du kan gärna även göra ditt bidrag tillsammans med andra. Vi samlar ihop materialet på Nykarleby Kultur & Fritid 9.10-27.11 och bygger en utställning på basen av det vi får in. Utställningen hänger 6.12.2017-14.1.2018 och har drop in-vernissage 5.12 kl.10-17. Närmare info: kultur@nykarleby.fi eller 044 721 90 76.


Gå till "Aktuellt"