05.01.2018

Nykarleby stads tekniska avdelning informerar om snöröjning

 

Vi vill från tekniska avdelningens sida ge lite information om principer, men också Lagen vid snöröjning och annat vinterunderhåll, detta till följd av diskussion och en del missuppfattningar som framkommit under vinterns första hälft.

Det hör till fastighetsinnehavarens (ägare eller arrendator) skyldigheter att hålla gångbanan öppen för fotgängare. Är gångbanan klassad och skyltad som en lättrafikled så faller underhållet på staden. Stadens plogningsmanskap har heller inga skyldigheter att hålla gårdsinfarter eller andra privata anslutningar öppna. Om man inte hinner, orkar eller vill sköta snöröjningen själv så rekommenderas att ni anlitar någon lokal entreprenör.

Pensionärer kan via hemservice anhålla om en subventionerad snöröjning på fastigheten, snöröjningen utförs då av stadens snöröjningsmanskap.

Observera att fastighetsägare inte har någon rätt att skotta ut snö från tomten på väg eller gata, inte heller den snökarm som kommit i gårdsinfarten i samband med stadens snöröjning. Snön skall lagras på tomten och om den inte ryms där så skall den transporteras till en av staden anvisad plats. Att skotta snö tillbaka ut på vägen är inte tillåtet och kan både vara en trafikfara och en olägenhet för grannar.

För att kunna utföra en effektiv och resultatmässigt god nivå på snöröjningen så sköts huvudsakligen snöröjningen i centrum nattetid då trafikmängden är liten.
Vi hoppas att de som rör sig, inte bara i Nykarleby utan i trafiken överhuvudtaget, visar hänsyn och respekt för de som arbetar i trafiken och sänker hastigheten och lämnar utrymme och ger arbetarna den tid deras arbetsmoment kräver. Vinter Och Sommar.

På så sätt hjälper Ni till att höja trivsel och säkerhet.

På länken nedan kan ni själva läsa vad Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden innebär.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780669

Tekniska avdelningen önskar Nykarlebyborna en god fortsättning på vintern och det nya året!


Gå till "Aktuellt"