Stadsdirektörens hälsning

Välkommen till Nykarleby!willmang08400


Välkommen till den lyckliga staden, till Zacharias Topelius barndomsstad!
Småstaden Nykarleby erbjuder en trygg uppväxt för våra barn och en omtyckt boendemiljö även för äldre invånare.
Vi kan bl.a. erbjuda en fin natur med en underbar skärgård, en vacker stadskärna, ett mångsidigt näringsliv och en välfungerande service.

I motsats till storstäderna där man lätt rycks med i det snabba tempot hoppas vi att småstadens lugn smittar av sig på våra besökare.
På en parkbänk vid älvstranden eller på en klippa vid havet finner Du lugnet och harmonin i Nykarleby.

På våra webbsidor hittar Du information om vår stad, och vill Du veta mera så är det bara att ringa eller mejla!

Välkommen till vår stad. Välkommen för att bygga och bo, eller som vår gäst för en kortare eller längre tid.

 

Gösta Willman, stadsdirektör