Anslagstavla

Anslagstavla

 • Välfärdsnämnden
  (27.06.2017) Välfärdsnämnden Läs mera
 • Detaljplaneförslag till påseende; Detaljplan och planeändring för norra industriområdet
  (26.06.2017)   Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd
  (21.06.2017) Kungörelse Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd
  (15.06.2017) Kungörelse Läs mera
 • Uppbåd i Nykarleby 8.12.2017
  (15.06.2017) Österbottens regionalbyrå: Läs mera
 • Högsta förvaltningsdomstolens beslut
  (14.06.2017) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Beviljade undantagslov
  (13.06.2017) Stadsstyrelsen har den 12.6.2017 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Stadshuset; Semesterstängt
  (09.06.2017) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Godkänd detaljplan - Drakabacka
  (06.06.2017) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Stadsfullmäktiges protokoll 1.6.2017
  (06.06.2017) Stadsfullmäktiges protokoll från 1.6.2017 finns till påseende på elektroniska anslagstavlan under tiden 6.6-6.7.2017 Läs mera

1 2