Anslagstavla

 • Välfärdsnämnden (Allmän förvaltning)
  (27.06.2017) Välfärdsnämnden Läs mera
 • Uppbåd i Nykarleby 8.12.2017 (Allmän förvaltning)
  (15.06.2017) Österbottens regionalbyrå: Läs mera
 • Tekniska nämnden (Teknisk förvaltning)
  (16.01.2017) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på fredag, veckan efter sammanträdet, kl. 10.00 - 12.00 på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7. Läs mera
 • Stadsstyrelsens sammanträden 2017 (Allmän förvaltning)
  (13.12.2016) Stadsstyrelsen i Nykarleby håller ordinarie sammanträden år 2017 i Stadshuset,Topeliusesplanaden 7, första och tredje måndagen i månaden kl. 16.30, övriga sammanträden vid behov. Läs mera
 • Österbottens avfallsnämnd; Meddelande om beslut (Allmän förvaltning)
  (15.11.2017) Österbottens avfallsnämnd: Läs mera
 • Detaljplan som vunnit laga kraft (Allmän förvaltning)
  (16.11.2017) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 15.11.2017 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (24.11.2017) Läs mera
 • Beslut enligt marktäkts- och miljöskyddslagen; Nykarleby Lastbilscentral Ab
  (24.11.2017) Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen; E & H Häggblom Ab
  (24.11.2017) Läs mera

1 2