Anslagstavla

 • Planläggningschefens beslut 18.10.2018; Förnyande av legoavtal (Teknisk förvaltning)
  (19.10.2018) Se följande länk: PLC-beslut 18.10.2018 nr 10 Läs mera
 • Lediga platser; Vikarie för barnträdgårdslärare (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (19.10.2018)   Läs mera
 • Gatuplaneprojekt; Smedsbacka-Nystan småhusområde, Socklot småhusområde (Teknisk förvaltning)
  (18.10.2018)   Läs mera
 • Bidrag för ledarutbildning (Välfärd)
  (17.10.2018)   Läs mera
 • Beslut, studerandes hemortsstipendier (Allmän förvaltning)
  (16.10.2018) Förvaltningsdirektörens beslut: 22/2018: Studerandes hemortsstipendier Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 12.10.2018; Dagvattenledning till Frillmossen, Val av jordbyggnadsentrep
  (12.10.2018)   Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (12.10.2018) Läs mera
 • Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)
  (12.10.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (12.10.2018) Stadsstyrelsen har den 8.10.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Kompletterande beslut gällande jordområden/utarrendering; Beslut (Teknisk förvaltning)
  (10.10.2018) Kompletterande beslut gällande jordområden/utarrendering; Beslutet hittar du här Läs mera

1 2 3