Anslagstavla

Anslagstavla

 • Kallelse till stadsfullmäktige 1.6.2017
  (24.05.2017)   Läs mera
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen; Jeppo Biogas Ab
  (24.05.2017) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen
  (23.05.2017) Regionförvaltningsverket, Västra och Inre Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd
  (19.05.2017) Kungörelse Läs mera
 • Förlängning av hörandetid; Oy Svevind Ab
  (19.05.2017)   Läs mera
 • Ledig tjänst; Byggnadsingenjör
  (19.05.2017)   Läs mera
 • Utslag över besvär
  (18.05.2017) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd
  (12.05.2017) Kungörelse Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd
  (12.05.2017) Kungörelse Läs mera
 • Protokoll från Nykarleby Fiskelags delägarstämma
  (09.05.2017) Protokollet från Nykarleby Fiskelags delägarstämma den 27.4.2017 är framlagt till påseende på stadskansliet i Nykarleby, Topeliusesplanaden 7 under tiden 11.5-27.6.2017. Läs mera

1 2