Anslagstavla

 • Kök- och städservice, inhoppare (Allmän förvaltning)
  (22.08.2017) Är du intresserad av att jobba som inhoppare i Nykarlebys kök eller inom städservice? Läs mera
 • Välfärdsnämnden (Allmän förvaltning)
  (27.06.2017) Välfärdsnämnden Läs mera
 • Uppbåd i Nykarleby 8.12.2017 (Allmän förvaltning)
  (15.06.2017) Österbottens regionalbyrå: Läs mera
 • Mottagning av löv, ris och kvistar på deponiområdet vid Norra Munsalavägen (Teknisk förvaltning)
  (05.05.2017) Nykarleby stads tekniska avdelning meddelar att man avslutar jorddeponin vid Norra Munsalavägen.Detta innebär att all mottagning av jordmaterial, asfalt, stenar och stubbar upphör. I fortsättningen hänvisas såväl privatpersoner som entreprenörer och företag till privata aktörer med miljötillstånd för mottagande av ovannämnt jordavfall, alternativt Ekorosks mottagningsstation på Spituholmsvägen i Jakobstad. Läs mera
 • Tekniska nämnden (Teknisk förvaltning)
  (16.01.2017) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på fredag, veckan efter sammanträdet, kl. 10.00 - 12.00 på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7. Läs mera
 • Stadsstyrelsens sammanträden 2017 (Allmän förvaltning)
  (13.12.2016) Stadsstyrelsen i Nykarleby håller ordinarie sammanträden år 2017 i Stadshuset,Topeliusesplanaden 7, första och tredje måndagen i månaden kl. 16.30, övriga sammanträden vid behov. Läs mera
 • Revisionsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)
  (12.09.2017) Under mandatperioden 2017-2021 är revisionsnämndens justerade protokoll framlagda på www.nykarleby.fi samt till allmänt påseende i Stadshuset, III vån., Topeliusesplanaden 7, Nykarleby, tisdag efter protokolljustering. Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)
  (21.09.2017) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Förberedande för inrättande av ett naturskyddsområde på privat mark (Allmän förvaltning)
  (28.09.2017) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten förbereder inrättande av ett naturskyddsområde på privat mark i Nykarleby stad utan markägarens medgivande: Läs mera
 • Gatuplan för Idrottsgatan och Skogsgatan (Teknisk förvaltning)
  (05.10.2017) Tekniska nämnden har den 26.9.2017 godkänt gatuplan för Idrottsgatan pl. 0-370 och Skogsgatan pl. 480-550. Läs mera

1 2