Anslagstavla

 • Lediga platser inom småbarnspedagogiken (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (23.04.2018)   Läs mera
 • Kungörelse; Inlösen av outbrutet område av fastigheter för naturskyddsändamål (Allmän förvaltning)
  (23.04.2018) Närings-, trafik- och miljöcentralens kungörelse Läs mera
 • Esiopetuksen opettajan viransijaisuus, määräaikainen 1.8.2018 - 31.7.2019. (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (20.04.2018) Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 19.4.2018 nr 5; Godkännande av arbetsplan för baskarta för delområden i (Teknisk förvaltning)
  (19.04.2018)   Läs mera
 • Beslut enligt vattenlagen; Byggande av Framstu-Utföre bro (Allmän förvaltning)
  (19.04.2018) Regionförvaltningsverket kungör Beslut enligt vattenlagen: Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (19.04.2018) Läs mera
 • Godkända finskspråkiga vägnamn; Tekniska nämnden 10.4.2018 § 54 (Teknisk förvaltning)
  (18.04.2018)   Läs mera
 • Ansökan om miljötillstånd; Tevar Oy Ab
  (17.04.2018) Läs mera
 • Ansökan om miljötillstånd; Pontus Sundvik
  (17.04.2018) Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 16.4.2018 nr 4; Reservering av småhustomt (Teknisk förvaltning)
  (16.04.2018)   Läs mera

1 2 3 4