Anslagstavla

Anslagstavla

 • Österbottens avfallsnämnds beslut
  (19.04.2017) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Godkänd planläggningsöversikt
  (19.04.2017) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 13.3.2017 godkänt byggnadskontorets planläggningsöversikt över de planeärenden som är aktuella i kommunen under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse.Planläggningsöversikten finns till påseende på stadskansliet och byggnadskontoret. Läs mera
 • Godkänd delgeneralplan
  (19.04.2017) Vasa förvaltningsdomstol har den 1.2.2017 upphävt stadsfullmäktiges beslut gällande delgeneralplanen för Sandbacka vindkraftsområde på grund jäv. Läs mera
 • Upphandling av värme i Munsala
  (13.04.2017)   Läs mera
 • Centralvalnämndens protokoll från 12.4.2017 framlagt till påseende
  (13.04.2017) Centralvalnämnden protokoll 12.4.2017 är framlagt till påseende Läs mera
 • Invalda fullmäktige och ersättare för 2017-2020
  (13.04.2017) Centralvalnämnden i Nykarleby har den 12.4.2017 fastställt valresultatet för val av stadsfullmäktige i Nykarleby stad för mandatperioden 2017 - 2020 enligt följande: Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd
  (12.04.2017) Kungörelse Läs mera
 • Årsstämma; Monäs, Monå, Hirvlax, Harjux byars samfällighet
  (11.04.2017) Kungörelse Läs mera
 • Ledig plats; Kartteknikervikariat
  (31.03.2017)   Läs mera
 • Beviljat undantagslov
  (29.03.2017) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 27.3.2017 beviljat följande undantagslov: Läs mera

1 2