Anslagstavla

 • Ansökan om miljötillstånd; Eks Ekomjölk Ab (Miljö- och byggnadsärenden)
  (14.02.2018) Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)
  (13.02.2018) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Ledig plats; Traktorförare
  (12.02.2018) Läs mera
 • Lediga platser: barnskötare (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (09.02.2018) Till Nykarleby stad söker vi till småbarnspedagogiken: barnskötare Läs mera
 • Omprövningsbegäran; Hackulandsvägen
  (09.02.2018)   Läs mera
 • Vasa förvaltningsdomstols beslut angående besvär över delgeneralplan (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Förslaget till separat tomtindelning för del av kvarter 612
  (08.02.2018)   Läs mera
 • Godkänd planläggningsöversikt (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 8.1.2018 godkänt byggnadskontorets planläggningsöversikt över de planeärenden som är aktuella i kommunen under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse.Planläggningsöversikten finns till påseende på förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen. Läs mera
 • Godkänd dispositionsplan för Ljusparken (Teknisk förvaltning)
  (08.02.2018) Tekniska nämnden i Nykarleby har den 30.1.2018 godkänt dispositionsplan för Ljusparken (skede 1; miljöförbättring för strandlandskapet). Läs mera

1 2 3