Anslagstavla

Anslagstavla

 • Detaljplan för Smedsbacka-Nystan
  (17.08.2017) DETALJPLANEUTKAST TILL PÅSEENDE Läs mera
 • Beviljat undantagslov
  (16.08.2017) Stadsstyrelsen har den 14.8.2017 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Stadsfulllmäktige sammanträder
  (16.08.2017) i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7,torsdag 24 augusti 2017 kl. 19.00.Protokollet från detta sammanträde är framlagt till allmänt påseende på www.nykarleby.fi samt i stadskansliet tisdag 29.8.2017.Föredragningslistan finns publicerad på www.nykarleby.fi. Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- / tillstånd
  (10.08.2017) Kungörelse Läs mera
 • Tomtindelning för del av kvarter 1339
  (09.08.2017) Förslaget till separat tomtindelning (ändring) för del av kvarter 1339 (invid Östra Åvägen) är offentligt framlagt till påseende under 14 dagars tid från denna dag i stadshuset, Topeliusesplanaden 7. Läs mera
 • Ansvarig kock i Nykarleby stad 100 %
  (08.08.2017) Lediganslås en befattning som: Läs mera
 • Fastställd detaljplan
  (02.08.2017) Stadsfullmäktiges beslut 1.6.2017 om detaljplan för kvarteren 1515 och 1516 av fastigheten RNr 65:3 samt invid varande allmänna områden i Forsby by har vunnit laga kraft. Läs mera
 • Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden 26.8.2017
  (31.07.2017) Österbottens räddningsverks beslut 25.7.2017. Läs mera
 • Välfärdsnämnden
  (27.06.2017) Välfärdsnämnden Läs mera
 • Uppbåd i Nykarleby 8.12.2017
  (15.06.2017) Österbottens regionalbyrå: Läs mera

1 2