Anslagstavla

 • Godkänd dispositionsplan för Ljusparken (Teknisk förvaltning)
  (08.02.2018) Tekniska nämnden i Nykarleby har den 30.1.2018 godkänt dispositionsplan för Ljusparken (skede 1; miljöförbättring för strandlandskapet). Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)
  (06.02.2018) Stadsfullmäktige i Nykarleby har den 1.2.2018 godkänt detaljplan för fastigheten RNr 17:46 för kvarteren 3501-3504 samt invid varande allmänna områden i Socklot by, Kepalod-området. Läs mera
 • Österbottens Landskapsplan 2040, planutkast till påseende (Allmän förvaltning)
  (05.02.2018) Läs mera
 • Ansökan om kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar
  (02.02.2018)   Läs mera
 • Ansökan om miljötillstånd; Kenneth Ingman
  (25.01.2018) Läs mera
 • Byggande av Framstu-Utföre bro över Kovjoki å (Allmän förvaltning)
  (25.01.2018) Regionförvaltningsverket; Vattenlagsenlig tillståndsansökan Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2018 (Välfärd)
  (22.01.2018) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 10.1, 5.4, 29.5, 6.9, 4.10 och 22.11. Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2018 (Allmän förvaltning)
  (19.01.2018) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 14.3, 16.5, 26.9 och 28.11.Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Tekniska nämndens sammanträden (Teknisk förvaltning)
  (10.01.2018) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. Läs mera