Anslagstavla

 • Kungörelse; Wiks Pälsfarm Ab (Miljö- och byggnadsärenden)
  (30.04.2018) Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 18.4.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (27.04.2018) Läs mera
 • Beviljade undantagslov (Allmän förvaltning)
  (26.04.2018) Stadsstyrelsen har den 23.4.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Kungörelse; Inlösen av outbrutet område av fastigheter för naturskyddsändamål (Allmän förvaltning)
  (23.04.2018) Närings-, trafik- och miljöcentralens kungörelse Läs mera
 • Beslut enligt vattenlagen; Byggande av Framstu-Utföre bro (Allmän förvaltning)
  (19.04.2018) Regionförvaltningsverket kungör Beslut enligt vattenlagen: Läs mera
 • Kungörelse: Översvämningsrisk (Allmän förvaltning)
  (10.04.2018) Närings,- trafik- och miljöcentralen kungör förslaget till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten ochMellersta Österbotten samt handlingen om deltagande, information och hörande underplaneringstiden är framlagda till påseende 9.4.– 9.7.2018 i Österbottens, Södra Österbottensoch Mellersta Österbottens kommuner. Läs mera
 • Lediga skolsgångsbiträdestjänster 2018 (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (06.04.2018) Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018 (Allmän förvaltning)
  (27.03.2018) Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018. Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)
  (13.02.2018) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera