Anslagstavla

 • Kungörelse: Översvämningsrisk (Allmän förvaltning)
  (10.04.2018) Närings,- trafik- och miljöcentralen kungör förslaget till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten ochMellersta Österbotten samt handlingen om deltagande, information och hörande underplaneringstiden är framlagda till påseende 9.4.– 9.7.2018 i Österbottens, Södra Österbottensoch Mellersta Österbottens kommuner. Läs mera
 • Lediga skolsgångsbiträdestjänster 2018 (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (06.04.2018) Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018 (Allmän förvaltning)
  (27.03.2018) Uppbåd i Nykarleby 2.11.2018. Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)
  (13.02.2018) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) K U N G Ö R E L S E Läs mera
 • Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)
  (08.02.2018) Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2018 (Välfärd)
  (22.01.2018) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 10.1, 5.4, 29.5, 6.9, 4.10 och 22.11. Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2018 (Allmän förvaltning)
  (19.01.2018) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2018: 14.3, 16.5, 26.9 och 28.11.Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Tekniska nämndens sammanträden (Teknisk förvaltning)
  (10.01.2018) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. Läs mera
 • NTM-centralens kungörelse (Allmän förvaltning)
  (08.01.2018) Påverka vattnen - väsentliga frågor, arbetsprogram och tidtabell för vattenvården samt miljörapport Läs mera