09.03.2018

Ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (Allmän förvaltning)

Sökande: Lövbacka Ab.

Ansökan gäller uppfödning av kalkoner och utvidgning av verksamheten.


Gå till "Anslagstavla"