02.01.2018

Ansökan om stipendium (Allmän förvaltning)

S T I P E N D I U M

Nykarleby stad lediganslår stipendium att sökas av studerande i yrkeshögskola eller högskola för kalenderåret 2018.
Den studerande bör ha Nykarleby stad som hemort per 1.1.2018. Stipendiet kan fås totalt 4 ggr.
Ansökningsblanketter fås från stadskansliet, tel. 06-7856 133 eller på www.nykarleby.fi. Ansökan in-lämnas till stadskansliet, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, senast den 31.12.2018.

Nykarleby 2.1.2018
Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"