06.03.2018

Detaljplan för delområdet invid Nykarleby älv - Seminarieområdet (Teknisk förvaltning)

AKTUELL PLANLÄGGNING  

 

Nykarleby stad meddelar att ett detaljplaneprojekt har inletts (MBL 63 §). Intressenter ges möjligheter till att framföra åsikter vid beredningen av planeärendet.

Program för deltagande och bedömning (PDB) och övrigt beredningsmaterial framläggs till påseende för följande planeprojekt;

 

Detaljplaneändring för ett delområde invid Nykarleby älv samt del av  Seminarieområdet; PDB

 

Detaljplaneändring uppgörs för kvarteren 204, 601, 602, 605, 606 och 651 samt för vatten-, gatu-, park- och närrekreationsområden i anslutning till ovannämnda kvarter. Planeområdet är beläget ca 0,5 km från stadscentrum, bl.a. invid gatorna Fjärrgränd, Residensgatan, Seminariegatan, Västanlid och Lybecksgatan samt Topeliusesplanaden.

Avsikten med planeprojektet är att uppdatera och granska områdets detaljplaner. Särskild vikt fästs på trafiksäkerhetsfrågor och i planen har man för avsikt att anvisa en områdesreservering för en ny bro över Nykarleby älv. Ytterligare granskas trafiken på och invid skolområdet samt utbyggnadsmöjligheter för daghemstomten i kvarter 651. Befintliga gatu-, park- och när-rekreationsområden kan komma att omdisponeras.

 

Synpunkter över ovannämnda planeärenden kan framföras till Nykarleby stad/Planläggning och mätning, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, under den tid handlingarna finns till påseende. Information om planeärendet ges av personalen på enheten planläggning och mätning, tfn: 7856 111/v.

Handlingarna finns till påseende fr.o.m. 7.3.2018 t.o.m. 6.4.2018vid tekniska avdelningen och på stadens hemsida; www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; Detaljplan för delområdet invid Nykarleby älv – Seminarieområdet.

 

 

Tekniska nämnden i Nykarleby 7.3.2018

 

Program för deltagande och bedömning

 


Gå till "Anslagstavla"