18.12.2017

Detaljplan och planeändring för norra industriområdet

 

Nedannämnt planförslag (förslag II) är på nytt offentligt framlagt till påseende fr.o.m. 20.12.2017 t.o.m. 22.1.2018 vid Nykarleby stadsbibliotek adress; Topeliusesplanaden 10 samt vid Stadshuset/tekniska avdelningen och på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslags-tavla/kungörelser; Norra industriområdet). Stadshuset håller stängt under tiden 27– 29.12.2017.

Detaljplan och planeändring för norra industriområdet

Detaljplan uppgörs för kvarteren 820 – 825. Planeområdet finns norr om centrum invid Jakobstadsvägens östra sida (lv 749).
Detaljplanen berör delområden av fastigheterna nr 401-1-45, 401-3-38, 404-25-4 och 404-51-2 samt invid varande allmänna områden, allmän väg, samfällt område och norra delen av kvarter 812 (planeändring invid Pälsvägen).

Eventuella anmärkningar mot planförslaget skall inlämnas till stadsstyrelsen, adr. PB 29, 66901 Nykarleby före utgången av den tid förslaget varit framlagt till påseende.

Stadsstyrelsen i Nykarleby 20.12.2017


Gå till "Anslagstavla"