08.05.2018

Detaljplan som vunnit laga kraft (Allmän förvaltning)

Stadsfullmäktiges beslut 22.3.2018 om detaljplan för RNr 1:45, 3:32, 25:4 och 51:2, för kvarteren 812 och 820 - 825 (norra industriområdet) samt invid varande allmänna områden samt landsvägsområde har vunnit laga kraft.

Nykarleby den 8.5.2018
Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"