11.01.2018

Dispositionsplan för Ljusparken är offentligt framlagd till påseende

 

Dispositionsplan för Ljusparken (skede 1; miljöförbättring för strandlandskapet) är offentligt framlagd till påseende under 14 dagars tid från denna dag på stadens tekniska avdelning, Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida www.nykarleby.fi
Eventuella anmärkningar mot förslaget till dispositionsplan skall inlämnas till tekniska nämnden, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, inom den tid förslaget är framlagt till påseende.

Tekniska nämnden 12.1.2018

 

 


Gå till "Anslagstavla"