09.03.2018

Fastställt vägnamn; Östersidsleden (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 27.2.2018 § 21 fastställt vägnamnet Östersidsleden för del av Hackulandsvägen (Harjux delområde).

 

Nykarleby 9.3.2018

Tekniska nämnden


Gå till "Anslagstavla"