29.11.2018

Förslagen till gatuplaner för Björnmossgatan och Björnmossgränd framlagda till påseende

 

Förslagen till gatuplan för Björnmossgatan pl. 0 – 285 och Björnmossgränd pl. 0 – 145 är offentligt framlagda till påseende under 14 dagars tid från och med 30.11.2018 på stadens tekniska avdelning, Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida ww.nykarleby.fi.
Eventuella anmärkningar mot förslagen till gatuplan skall inlämnas till tekniska nämnden, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, inom den tid förslaget är framlagt till påseende.

Tekniska nämnden 30.11.2018

 


Gå till "Anslagstavla"