08.02.2018

Förslaget till separat tomtindelning för del av kvarter 612

 

Förslaget till separat tomtindelning (ändring) för del av kvarter 612 (invid Juthasvägen) är offentligt framlagt till påseende under 14 dagars tid från denna dag i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.
Ev. anmärkningar mot förslaget skall inlämnas till tekniska nämnden adr. Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby före utgången av den tid förslaget varit framlagt till påseende.

Nykarleby 9.2.2018
Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"