19.04.2017

Godkänd delgeneralplan

Vasa förvaltningsdomstol har den 1.2.2017 upphävt stadsfullmäktiges beslut gällande delgeneralplanen för Sandbacka vindkraftsområde på grund jäv.

De formella besluten i beredningsprocessens samtliga skeden har behandlats på nytt och stadsfullmäktige har den 6.4.2017 25 § godkänt delgeneralplanen för Sandbacka vindkraftsområde, beläget i Gunilack.

Nykarleby 19.4.2017

Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"