10.10.2017

Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)

Stadsfullmäktige i Nykarleby har den 5.10.2017 godkänt detaljplan för kvarteren 7007, 7009, 7010-7018, del av kv. 7019, 7021-7024, del av kv. 7026, 7027-7032, 7037-7038, 7040-7050 samt invid varande allmänna områden i Munsala by.

Nykarleby den 10.10.2017

Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"