12.10.2018

Godkänd detaljplan (Allmän förvaltning)

K U N G Ö R E L S E

Stadsfullmäktige i Nykarleby har den 27.9.2018 godkänt detaljplanen för ett småhusområde i
kvarteren 664-679 i västra delen av centrum, på Smedsbacka-Nystan.

Nykarleby den 12.10.2018
Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"