07.03.2018

Godkänd tomtindelning (invid Juthasvägen) (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 27.2.2018 godkänt separat tomtindelning (ändring) för del av kvarter  612 (invid Juthasvägen).

  

               Nykarleby 8.3.2018

               Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"