13.02.2018

Kommunala samarbetsnämnden (Allmän förvaltning)

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Samarbetsnämnden har till uppgift att utveckla och befästa samarbetet mellan medlemskommunerna, samt verka som påtrycknings- och uppvaktningsorgan i olika frågor av gemensamt intresse. Nämnden koordinerar regionala utvecklingsåtgärder och ger utlåtanden gemensamma för regionen till kommunala och statliga organ.

Medlemmar i samarbetsnämnden är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Det justerade protokollet läggs fram till påseende på Nykarleby stads (www.nykarleby.fi) och Concordias (www.concordia.jakobstad.fi) webbsidor.

Möten hålls under våren 2018 följande datum (prel.): 5.2, 9.4, 4.6


Gå till "Anslagstavla"