04.05.2018

Kungörelse; En ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (Allmän förvaltning)

Regionförvaltningsverket, Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd:

Ansökan kungörs på nytt på grund av ändrad placering av det nya djurstallet.


Gå till "Anslagstavla"