07.05.2018

Nykarleby fiskelag-delägarlag: Protokoll 23.4.2018 (Allmän förvaltning)

K U N G Ö R E L S E

Protokollet från Nykarleby fiskelags delägarstämma den 23.4.2018 är framlagt till påseende på stadskansliet i Nykarleby, Topeliusesplanaden 7, under tiden 7.5 – 22.6.2018.

Nykarleby 7.5.2018

Nykarleby fiskelag


Gå till "Anslagstavla"