09.02.2018

Omprövningsbegäran; Hackulandsvägen

 

En omprövningsbegäran över tekniska nämndens beslut 21.11.2017 § 164 har inkommit. Ärendet gäller utvidgning av glesbygdens adressystem och anmärkningen gäller vägnamnet Hackulandsvägen (del av vägavsnitt, se kartbilaga). I omprövningsanhållan föreslås vägnamnet Österskogsvägen.

Handlingarna i ärendet finns till påseende under 14 dagars tid från denna dag på stadens tekniska avdelning/stadshuset, Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida.
Eventuell anmärkning (bemötande) i anslutning till omprövningsbegäran skall inlämnas till tekniska nämnden, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, inom den tid handlingarna är framlagda till påseende.

Tekniska nämnden 9.2.2018

 

Bilagor:


Gå till "Anslagstavla"