19.04.2017

Österbottens avfallsnämnds beslut

K U N G Ö R E L S E

Meddelande om beslut


Österbottens avfallsnämnds beslut om uppdatering till de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna (§ 10/2017) Beslutsdatum: 28.3.2017.
Besluten är framlagda till påseende under tiden 20.4 – 19.5.2017 på stadskansliet i Nykarleby, Topeliusesplanaden 7.
Datum för givande av beslut: 21.4.2017.

Nykarleby den 19.4.2017
Stadsstyrelsen i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"