19.11.2018

Social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)

KUNGÖRELSE


Protokollet från social- och hälsovårdsnämndens möte 13.11.2018 är framlagt allmänheten till påseende på staden Jakobstads hemsida www.jakobstad.fi måndagen den 19.11.2018.


Nykarleby 19.11.2018
Stadsstyrelsen i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"