08.02.2018

Stadsstyrelsens mötesdagar 2018 (Allmän förvaltning)


K U N G Ö R E L S E

Stadsstyrelsen i Nykarleby håller ordinarie sammanträden år 2018 i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, första och tredje måndagen i månaden kl. 16.30, övriga sammanträden vid behov.

Stadsstyrelsens justerade protokoll är framlagda till påseende fredagar på hemsidan www.nykarleby.fi samt i stadskansliet, Stadshuset.

Nykarleby 8.2.2018
Stadsstyrelsen

 


Gå till "Anslagstavla"