10.01.2018

Tekniska nämndens sammanträden (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby.

Tjänstemannabeslut vilka fattas av tekniska direktören, planläggningschefen, bägge gemensamt och lantmäteriingenjören finns till påseende på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen under tjänstetid.

 

                                                                 Nykarleby 10.1.2018

                                                                 Tekniska nämnden


Gå till "Anslagstavla"