29.10.2018

Tomtindelning invid Pälsvägen/Mejselgränd (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 23.10.2018 godkänt separat tomtindelning för kvarter 824 (invid Pälsvägen/Mejselgränd).

 

Nykarleby 30.10.2018

Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"