07.03.2018

Vägplan för indragning av landsväg 7272 (Oljehamnsvägen) i Kantlax (Teknisk förvaltning)

Vägplanen för indragning av landsväg 7272 (Oljehamnsvägen) i Kantlax, Nykarleby är offentligt framlagd till påseende under 30 dagars tid, 9.3-9.4.2018 på tekniska avdelningen, adr.: Topeliusespl. 7, Nykarleby (27 § landsvägslagen).

Det är möjligt att bekanta sig med planen på ovan nämnda plats under tiden som planen är framlagd.

Fastighetsägare och andra berörda parter samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen, har möjlighet att lämna in anmärkningar om planen. Eventuella anmärkningar skall riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och skickas till Nykarleby stad/Tekniska avdelningen, adr.: Topeliusespl. 7, 66900 Nykarleby före utgången av den tid som planen är framlagd till påseende (landsvägslagen 27 §).

 

Tekniska avdelningen 9.3.2018


Gå till "Anslagstavla"