Förvaltning

Nykarleby stad strävar efter att du som besöker, bor eller arbetar i vår stad ska trivas hos oss.
Det praktiska arbetet som stadens förtroendeorgan besluter om styrs via stadens fyra kanslier; Centralförvaltningen, Tekniska kansliet, Bildningskansliet och Social- och hälsovårdskansliet (som fr.o.m. 1.1.2010 lyder under värdkommunen Jakobstad).

Förvaltningarna utför kommunens tjänster enligt uppdrag från stadsstyrelsen och nämnderna. Förvaltningarna hjälper också nämnder och styrelser med att utreda och planera verksamheten.

Genom vår vision, vårt mål och vår strategi strävar vi efter vara en attraktiv och välfungerande kommun.

Vår vision

Nykarleby är staden där vi tillsammans lyckas och mår bra.
Genom samverken, delaktighet och förändring utvecklas vi.

Vårt mål

Skapa möjligheter för individ, kommun och näringsliv till god behovsbaserad service.

Vår strategi

God service - på rätt sätt, på rätt nivå.

organisationsschema