Samarbetsgruppen 2014- 2015

Kontaktperson:

Personalsekreteraren, tel. 06-7856 119

Nämndens sammansättning:

Gunilla Lillbacka, stadskamrer, ordförande
Gösta Willman, stadsdirektör
Kristina Backlund, personalsekreterare
Olavi Heinonen, huvudförtroendeman, JHL
Kerstin Ollandt, huvudförtroendeman, FOSU
Anders Fors, arbetarskyddsfullmäktige 1
Ulf Högdahl, arbetarskyddsfullmäktige 2
Johan Österbacka, arbetarskyddschef
Catarina Östman, förtroendeman, TEHY