Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden

Kontaktperson: Välfärdschefen, tel. 06-7856  480

 

Bo Kronqvist, ordförande

Ann-Christine Ek, pers. ersättare

Anna Kengo, viceordförande

Roger Frostdahl, pers. ersättare

Siw Frostdahl-Blomqvist, medlem

Linda Rögård, pers. ersättare

Marléne Lindgrén, medlem

Stefan Grahn, pers. ersättare

Steve Nyholm, medlem

Kerstin Nystén, pers. ersättare

Frits Olaussen, medlem

Lena Sjöskog, pers. ersättare

Joel Sjöblom, medlem

Mathias Kass, pers. ersättare