Protokoll och föredragningslistor

På denna sida hittar du de kommunala beslutsorganens senaste protokoll och föredragningslistor.
Fullmäktiges, stadsstyrelsens, nämnders och sektioners protokoll samt besvärsanvisning hålls, efter att de justerats, offentligt framlagda så som organet har bestämt.

Suomenkieliset pöytäkirjat löytyvät kun painat nappia "Suomeksi" yläkulmassa.

 


 Social- och hälsovårdsnämndens (Jakobstad) protokoll kan du söka här:

Social- och hälsovårdsnämndens protokoll


 Kommunala samarbetsnämndens protokoll kan du söka här:

Kommunala samarbetsnämndens protokollLandsbygdsnämndens (Pedersöre) protokoll kan du söka här:

Landsbygdsnämndens protokoll