Räntestöd

ANSÖKAN OM RÄNTESTÖDSLÅN

Räntestödslån

Den sökande kan utan särskild ansökningstid hos den kommun där projektet är beläget lämna in en ansökan som gäller godkännande
av räntestödslån för:

- byggande av hyres-, bostadsrätts- och delägarbostäder
- byggande av objekt avsedda för serviceboende för grupper med särskilda behov och för vilket man inte sökt investeringsunderstöd;
  boendet förutsätter fler stödtjänster än normalt eller utöver sådana stödtjänster även många speciallösningar för utrymmen
  och inredning i bostadshuset eller bostaden
- byggande av hyresbostadshus av bostadsaktiebolagstyp med möjlighet att lösa in hyresbostaden
- ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus
- för förvärv av hyres- och bostadsrättshus

Byggnadsinspektionen, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby.

Den sökande lämnar in direkt till ARA utan särsild ansökningstid ansökningarna som gäller ombyggnad av bostadsaktiebolagshus..

Ansökningshandlingar och blanketter samt mera info finns på bostadsfondens hemsidor www.ara.fi.