Byggnadskontoret

Vår huvuduppgift är att skapa tekniska förutsättningar för kommuninvånarnas bästa genom att producera fastighets-,markanvändnings-,byggnads- städnings- och kommunaltekniska tjänster och service genom eget arbete, köptjänster eller entreprenader.

I samarbete med kraftverket bygga och upprätthålla stadens infrastruktur.
En hållbar utveckling innebär skäliga driftskostnader, hög servicenivå och behovsanpassat byggnadsbestånd och infrastruktur.

bkkont3

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
Tel: 06-7856111*

Personal:
- Stadsingenjör Peter Sjöblom tel: 06-7856206, 044-7219013
- Kansliet, kanslist Anne Mårtens tel: 06-7856201, (bl.a båtplatser)
- Kansliet, kanslist Jaana Kullström tel: 06-7856202
- Byggnadsingenjör Mårten Lindström tel: 044-7219012
  Underhåll av gator- och vägar samt hamnar och bryggor.
  Byggande och grundförbättring av gator och vägar.
  Avfallshantering.
- Byggherreingenjör Daniel Lönnqvist tel: 06-7856207, 050-3718919
  Planering av kommunalteknik och byggnader.
- Byggmästare Sten Sandkvist tel: 06-7856204, 044-7219011
  Väglagsbildning, ansökning om statsbidrag och underhåll av enskilda vägar.
  Underhåll av byggnader.

 Kontaktuppgifter