Tekniska sektorn

tekniska

Till tekniska sektorn hör:

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde
- Byggnadsinspektionen
- Avdelning för miljövård

Tekniska nämndens ansvarsområde
- Tekniska kansliet
- Städning
- Trafikleder
- Byggnader
- Fastigheter/ Planläggning och mätning
- Parker, allmänna- och idrottsområden

Chef för tekniska kansliet är stadsingenjören