Textstorlek

Sevärdheter, museer

 

Kuddnäs- Z Topelius barndomshem
Zacharias Topelius barndomshem,
Kuddnäs museum

Kuddnäs ligger i Nykarleby, Österbotten. Med sina fem bevarade byggnader visar gården hur ett välmående hemman kunde se ut i början av 1800-talet. På Kuddnäs, som är författaren Zacharias Topelius barndomshem verkar sedan 1934 ett museum. Basutställningen i den vita byggnaden visar hur familjen Topelius levde. Möblerna och föremålen berättar om ett borgerligt levnadsskick i 1800-talets Österbotten. I den högra flygeln, gula byggnaden, finns en utställning med möbler från Z. Topelius bibliotek på Björkudden, Sibbo. Samlingen tillhör Finlands nationalmuseum.

Adress: Jakobstadsvägen 22

Öppet: 15-31.5 kl. 10-16, 1.6-31.7 kl. 10-17, 1-31.8 kl. 12-17

Läs mer

Läs mer om Kuddnäs också på Museer i Österbotten

 Rådhuset

Rådhuset - Rådhusgalleriet

Konst och kultur

Adress: Kyrkogatan 4, 66900 Nykarleby. Konstgalleri, lokalhistoriskt arkiv, föreläsningar, möten, privata tillställningar mm.

Kontaktperson: Museiamanuensen, tel. (06) 7856481

Galleriet öppet under utställningar: ti-fr kl. 17-20, lö-sö 13-17. Måndagar stängt. Fritt inträde.

 Brostugan

Brostugan

Brostugan byggdes i samband med att en bro byggdes över älven 1817. Brostugan, f.d. Brovaktarstugan, användes under 1800-talet som brovaktens bostad. Brovaktens uppgift var att uppbära en broavgift av alla som inte bodde i staden innan de åkte över bron.
Brostugan har varit café ända sedan 1930-talet, ägs numera av Nykarleby stad och är fortfarande ett sommarcafé.
Brostugan är speciellt känd för sina väggmålningar, målade av Gunnar Clement år 1941, med motiv ur stadens historia. Brostugan är en av stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Sommarcafé, tel. *7856 111
Kontaktperson sommaren 2014: 050 5337 138
Adress: Seminariegatan 2

Öppet sommaren 2014: Första maj, 25.5-23.8 alla dagar kl. 12-20. Övriga bokningar enligt överenskommelse.

Mera bilder

 Nykarleby Jernväg

Nykarleby Jernväg

Museijärnvägen
Kovjoki hembygds- och museiförening rf. beslöt år 1986 återuppliva en del av den smalspåriga järnvägen på en sträcka av ca. 2 km med början vid Kovjoki station för att på den gamla banvallen fortsätta ut till riksväg 8.

I stationshuset finns café Emma, som är öppet på trafikdagar sommartid.

Läs mer

Läs mer om Nykarleby Jernväg också på Museer i Österbotten

 Finlands svenska skolmuseum

Finlands Svenska Skolmuseum
i Storsved, Munsala

Skolbarnens eget museum har tagit till vara intressanta saker från Svedbergs tid och även från senare tider. Museet visar hur skolan har förändrats under 140 år.
Skolbyggnaden är från 1862 och är ritad av dåvarande länsarkitekten C.A. Setterberg och den vårdas av föreningen Finlands Svenska Skolmuseum r.f.
Öppettider :
juli, onsd. 18-20, lö-sö 13-16, övriga tider enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter: 050 300 1037

Läs mera om Skolmuseet på Museer i Österbotten

 Juthasmonumentet

G.C. Von Döbelns Monument

G.C. von Döbelns monument restes till minnet av generalmajor Georg Carl von Döbeln, som ledde slaget vid Jutas den 13 september 1808 då den ryska hären slogs tillbaka.

Slaget är vida känt genom J.L Runebergs dikt "Döbeln vid Jutas" i "Fänrik Ståls sägner".

Monumentet finns vid slagfältet ca. 3 km utanför staden invid Ytterjeppovägen.

I september 2008 uppmärksammade Nykarleby stad, Oravais kommun och Oravais historiska förening rf. att det gått 200 år sedan slaget vid Jutas och slaget i Oravais. På de exakta datumen 200 år senare för slagen ordnades olika minnestillställningar.

 Nykarleby museum

Nykarleby museum

Skådespelaren och bokhandlaren Josef Herler började redan vid sekelskiftet tillsammans med några andra stadsbor samla in föremål för ett museum i staden. 1951 bildades en museiförening och Norra Tullhuset (delar av byggnaden är från 1600-talet) inköptes.

Med de tusentals föremål som insamlats inreddes nu ett borgarhem för att framför allt beskriva sjöfartstiden - 1800-talet. Rummens inredning och de utställda dräkterna skapar känslan av äkthet - man förflyttar sig i en gången tid.

Adress: Jakobstadsvägen

Öppet:
juli söndag - fredag kl. 12 - 17
eller enligt överenskommelse, tel. 050 5315689 eller
050 5835232.

Tekniska museet, Jakobstadsvägen, ingår som en del av Nykarleby museum

Läs mer om Nykarleby Museum också på Museer i Österbotten

 

 Jeppo  hembygdsmuseum
Jeppo Hembygdsmuseum

Hembygdsgården i Jeppo ägs av Jeppo hembygdsförening, som vill bevara och dokumentera ett allmogehem från förra seklet.
Hembygdsföreningen brukar arrangera en hembygdsfest eller hantverkardag under sommaren.

Adress: Kyrkvägen 105, Jeppo

I juli onsdag 17-21, lördag 14-18, söndag 12-16.
Övriga tider enligt överenskommelse.
Tel. 0400 017 642

Läs mer om Jeppo Hembygdsmuseum också på Museer i Österbotten

 Jeppo hembygdsmuseum

Munsala Hembygdsmuseum

 

Adress: Södra Munsalavägen 71

Öppet: Midsommaren – 1:a söndagen i augusti
Söndag 13-16

tel. 040 5914270

Tunnholmen i Vexala öppet enligt överenskommelse för grupper.

Läs mer om Munsala hembygdsmuseum också på Museer i Österbotten

 Dockmuseum

Dockmuseum och presentateljé i Pensala

Dockmuseet och beställningskaféet är öppet året om åt både små och stora grupper.

Bokningar 0400 907523.
Adress: Aspnäsvägen 48, 66840 Pensala

e-post: pn@pp.inet.fi

Läs mera

Tomtemuseum

Tomtemuseum i Pensala

Tomtemuseet finns i ett gammalt kilstensfähus, öppet året
om för större och mindre grupper, arbetsgrupper, företagskunder, föreningar, möten osv.

Bokningar 0400 907523.
Adress: Aspnäsvägen 48, 66840 Pensala

e-post: pn@pp.inet.fi

Läs mera

Emigranthuset

Emigranthuset

Emigrant Elvira Sundell, f. 22.3.1906 i Johannesburg, Syd Afrika, d. 10.1.2000 i Opotiki, Nya Zeeland.
Elvira Sundell har testamenterat en del av sin egendom till Vexala byaforskare för uppförande av ett hus till minne av henne och hennes far Edward.

Emigranhuset Elviras hemsida

Läs mer om emigranthuset

 
Smeds Gårdsmuseum

Adress: Socklotvägen 326, 66910 Socklot
I museet visas gamla textilier, traktorer, jordbruksredskap och andra gamla föremål från bondesamhället samt fotografier.


Tel. Lars 0500 663637 eller Lilian 050 3001037

 Vattentornet

 

 
Vattentornet, Café Panorama

Vattentornet i Nykarleby byggdes år 1964 och är 69 meter över havet.

Uppe i tornet finns ett nyrenoverat sommarcafé med en vidsträckt utsikt över Nykarleby med omnejd.

Öppet 2014: 1 Maj. Övrigt i maj enligt överenskommelse. Juni-augusti öppet.
Bokningar och kontakt: 045-1861 664


Läs mer

 

 

 

 
KWH-företagsmuseum
KWH-företagsmuseum, Jeppo

Öppet enligt överenskommelse. För närmare upplysningar ring Keppo Gård, (06) 7642115.

 

Adress: Keppogränd

Läs mer om företagsmuseet också på Museer i Österbotten

Farmmuseet
SÖP:s Farmmuseum

Adress: Åminnevägen (F.d. Farm-Frys kontorsbyggnad), Nykarleby

Öppet enligt överenskommelse, tel. 050 3501992

 

Soldattorpet i Ytterjeppo

Adress: Lövasvägen, Ytterjeppo

Öppet enligt överenskommelse, tel. 041 463 0547

Läs mera om soldattorpet också på Museer i Österbotten

 

(Bild saknas ännu)

 

Kovjoki hembygdsmuseum

Adress: Lukusvägen 9 - 11, Kovjoki

Öppet juli söndag 13 - 15, övriga tider enligt överenskommelse, tel. 06 722 5180

Läs mera om Kovjoki hembygdsmuseum på Museer i Österbotten