Ilmoitustaulu

 • Kuulutus; Wiks Pälsfarm Ab (Ympäristö- ja rakennusasiat)
  (30.04.2018) Lue lisää
 • Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.4.2018 (Ympäristö- ja rakennusasiat)
  (27.04.2018) Lue lisää
 • Hyväksytyt poikkeusluvat (Yleishallinto)
  (26.04.2018) Kaupunginhallitus on 23.4.2018 hyväksynyt seuraavat poikkeusluvat: Lue lisää
 • Kungörelse; Inlösen av outbrutet område av fastigheter för naturskyddsändamål (Yleishallinto)
  (23.04.2018) Närings-, trafik- och miljöcentralens kungörelse Lue lisää
 • Kuulutus; Tulvariski (Yleishallinto)
  (10.04.2018) Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueita koskeva ehdotus tulvariskialueiksisekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta jakuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan jaKeski-Pohjanmaan kunnissa. Lue lisää
 • Lediga skols (Varhaiskasvatus ja koulutus)
  (06.04.2018) Lue lisää
 • Kuulutus; Kutsunnat Uudessakaarlepyyssä 2.11.2018 (Yleishallinto)
  (27.03.2018) Kutsunnat Uudessakaarlepyyssä 2.11.2018. Lue lisää
 • Kunnallinen yhteistyölautakunta (Yleishallinto)
  (13.02.2018) Yhteistyölautakunnan tehtävänä on kehittää ja lujittaa yhteistyötä jäsenkuntien välillä, sekä toimia painostavana elimenä erilaisissa yhteisen mielenkiinnon kysymyksissä. Lautakunta koordinoi alueellisia kehitystoimenpiteitä ja antaa aluetta koskevia yhteisiä lausuntoja kunnallisille ja valtiollisille elimille. Lue lisää
 • Kaupunginhallituksen kokouspäivät 2018 (Yleishallinto)
  (08.02.2018) Uudenkaarlepyyn kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset v. 2018 pidetään Kaupungintalossa,Topeliuksenpuistikko 7, joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina, klo 16.30, muut kokoukset tarpeen mukaan. Lue lisää
 • Kunnallinen yhteistyölautakunta (Yleishallinto)
  (08.02.2018) Yhteistyölautakunnan tehtävänä on kehittää ja lujittaa yhteistyötä jäsenkuntien välillä, sekä toimia painostavana elimenä erilaisissa yhteisen mielenkiinnon kysymyksissä. Lautakunta koordinoi alueellisia kehitystoimenpiteitä ja antaa aluetta koskevia yhteisiä lausuntoja kunnallisille ja valtiollisille elimille. Lue lisää