Ilmoitustaulu

 • Kunnallinen yhteistyölautakunta (Yleishallinto)
  (08.02.2018) Yhteistyölautakunnan tehtävänä on kehittää ja lujittaa yhteistyötä jäsenkuntien välillä, sekä toimia painostavana elimenä erilaisissa yhteisen mielenkiinnon kysymyksissä. Lautakunta koordinoi alueellisia kehitystoimenpiteitä ja antaa aluetta koskevia yhteisiä lausuntoja kunnallisille ja valtiollisille elimille. Lue lisää
 • Hyväksytty asemakaava (Yleishallinto)
  (06.02.2018) Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuusto on 1.2.2018 hyväksynyt asemakaavan tilalle Rno 17:46 kortteleille 3501-3504 sekä läheisille yleisille alueille Sokaluodon kylässä. Lue lisää
 • Pohjanmaan Maakuntakaava 2040, kaavaluonnos nähtävillä (Yleishallinto)
  (05.02.2018) Lue lisää
 • Ympäristölupahakemus; Kenneth Ingman
  (25.01.2018) Lue lisää
 • Framstu-Utfören sillan rakentaminen Kovjoen ylitse (Yleishallinto)
  (25.01.2018) Aluehallintovirasto; Vesilain mukainen lupahakemus Lue lisää
 • Hyvinvointilautakunnan kokoukset 2018 (Hyvinvointi)
  (22.01.2018) Hyvinvointilautakunnan varsinainen kokouspäivä on torstai. Lautakunta voi poiketa varsinaisesta kokouspäivästä, sekä siirtää että pitää ylimääräisiä kokouksia. Suunnitellut kokouspäivät vuonna 2018 ovat: 10.1, 5.4, 29.5, 6.9, 4.10 ja 22.11. Lue lisää
 • Tukipalvelujen jaosto; Kokoukset 2018 (Yleishallinto)
  (19.01.2018) Tukipalvelujen jaoston varsinainen kokouspäivä on keskiviikko. Jaosto voi poiketa varsinaisesta kokouspäivästä, sekä siirtää että pitää ylimääräisiä kokouksia. Suunnitellut kokouspäivät vuonna 2018 ovat: 14.3, 16.5, 26.9 ja 28.11. Lue lisää
 • Teknisen lautakunnan kokoukset (Tekninen hallinto)
  (10.01.2018) Teknisen lautakunnan varsinainen kokoontumispäivä on tiistai. Lautakunta voi poiketa varsinaisesta kokoontumispäivästä, muuttaa sitä tai pitää ylimääräisiä kokouksia. Lautakunnan pöytäkirjat asetetaan julkisesti nähtäville perjantaina, kokouksen jälkeisenä viikkona, kaupungin kotisivulle www.nykarleby.fi sekä teknisellä osastolla, Topeliuksenpuistikko 7, Uusikaarlepyy. Lue lisää
 • ELY-keskuksen kuulutus (Yleishallinto)
  (08.01.2018) Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi Lue lisää
 • Stipendihakemukset (Yleishallinto)
  (02.01.2018) Uudenkaarlepyyn kaupunki julistaa haettavaksi stipendin ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa opiskeleville kalenterivuodelle 2018.Opiskelijan kotipaikkakunta on 1.1.2018 oltava Uudenkaarlepyyn kaupunki. Stipendin voi saada yhteensä 4 kertaa.Hakemuslomakkeita saa kaupunginkansliasta, puh. 7856 133 tai kotisivuiltamme www.uusikaarlepyy.fi.Hakemus jätetään kaupunginkansliaan, Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy, viimeistään 31.12.2018. Lue lisää