06.03.2018

Asemakaava osa-alueelle Uudenkaarlepyyn joen vieressä - Seminaarialue (Tekninen hallinto)

AJANKOHTAINEN KAAVOITUS

Uudenkaarlepyyn kaupunki ilmoittaa, että asemakaavahankkeeseen on ryhdytty (MRL 63 §). Osallisille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteitä kaava-asian valmistelussa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja muu valmisteluaineisto laitetaan esille nähtäville seuraavasta kaavaprojektista;

 

Asemakaavamuutos osa-alueelle Uudenkaarlepyyn joen vieressä sekä Seminaarialueen osalle; OAS

 

Asemakaavan muutos laaditaan kortteleille 204, 601, 602, 605, 606 ja 651 sekä vesi-, katu-, puisto- ja lähivirkistysalueille yllämainittuihin kortteleihin liittyen. Kaava-alue sijaitsee n. 0,5 km kaupungin keskustasta, mm. katujen Kaukokujan, Hallituskadun, Seminaarikadun, Läntelän ja Lybeckinkadun sekä Topeliuksenpuistikon vieressä.

Kaavaprojektin tarkoituksena on päivittää ja tarkastaa alueen asemakaavat. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuuskysymyksiin ja tarkoituksena on että kaavan avulla osoitetaan aluevaraus uudelle sillalle Uudenkaarlepyyn joen ylitse. Lisäksi tarkastetaan liikenne koulualueella ja koulualueen vieressä sekä laajennusmahdollisuudet päiväkotitontille korttelissa 651. Olemassa olevia katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita voidaan järjestellä uudelleen.

Mielipiteitä yllämainitusta kaava-asiasta voidaan esittää Uudenkaarlepyyn kaupungille/Kaavoitus ja mittaus, Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy, asiakirjojen nähtävillä oloaikana. Kaava-asiasta saadaan tietoja yksikön kaavoitus ja mittaus henkilökunnalta, puh: 7856 111/v.

Asiakirjat ovat nähtävillä 7.3.2018 lähtien ja 6.4.2018 asti teknisellä osastolla ja kaupungin kotisivulla; www.uusikaarlepyy.fi, Ilmoitustaulu/kuulutukset; Asemakaava osa-alueelle Uudenkaarlepyyn joen vieressä - Seminaarialue.

 

 Uudenkaarlepyyn tekninen lautakunta 7.3.2018

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Siirry "Ilmoitustaulu"-sivulle