06.09.2018

Asemakaavamuutos osa-alueelle Uudenkaarlepyyn joen vieressä sekä Seminaarialueen osalle

 

Allamainittu kaavaluonnos on julkisesti esillä nähtävillä tästä päivästä lähtien ja 8.10.2018 asti teknisellä osastolla kaupungintalolla, käyntiosoite; Topeliuksenpuistikko 7 sekä kaupungin kotisivul-la (www.uusikaarlepyy.fi, Ilmoitustaulu/kuulutukset; Asemakaava osa-alueelle Uudenkaarlepyyn joen vieressä – Seminaarialue);

Asemakaavamuutos osa-alueelle Uudenkaarlepyyn joen vieressä sekä Semi-naarialueen osalle

Asemakaavan muutos laaditaan kortteleille 204, 601, 602, 605, 606 ja 651 sekä vesi-, katu-, puisto- ja lähivirkistysalueille yllämainittuihin kortteleihin liittyen. Kaava-alue sijaitsee n. 0,5 km kaupungin keskustasta, mm. katujen Kaukokujan, Hallituskadun, Seminaarikadun, Läntelän ja Lybeckinkadun sekä Topeliuksenpuistikon vieressä.

Kaavaprojektilla päivitetään ja tarkastetaan alueen asemakaavat. Projektissa käsitellään kysymyk-siä rakennussuojeluun liittyen. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuuskysymyksiin ja tarkoituksena on että kaavan avulla osoitetaan aluevaraus uudelle sillalle Uudenkaarlepyyn joen ylitse. Lisäksi tarkastetaan liikenne koulualueella ja koulu-alueen vieressä sekä tulevat laajennus-mahdollisuudet. Olemassa olevia katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita voidaan järjestellä uudelleen.

Kaavaluonnoksen esittely

Tiistaina 11.9.2018, klo 18.00 - 19.00 asemakaavaluonnos esitellään Kaupungintalolla Uudessa-kaarlepyyssä, osoite; Topeliuksenpuistikko 7.

Mielipiteitä yllämainitusta kaava-asiasta voidaan esittää Uudenkaarlepyyn kaupungille/Kaavoitus ja mittaus, asiakirjojen nähtävillä oloaikana. Kaava-asiasta saadaan tietoja yksikön kaavoitus ja mittaus henkilökunnalta teknisellä osastolla, puh: 7856 111/v.

Uudenkaarlepyyn tekninen lautakunta 7.9.2018

 

 


Siirry "Ilmoitustaulu"-sivulle