29.11.2018

Osayleiskaava tuulivoima-alueelle Pensalassa; Storbötet

 

OSAYLEISKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Allamainittu kaavaehdotus on julkisesti esillä nähtävillä alkaen 30.11.2018 ja 4.1.2019 saakka kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalolla/tekninen osasto, osoite; Topeliuksenpuistikko 7 ja kaupungin kotisivulla (www.uusikaarlepyy.fi, Ilmoitustaulu/kuulutukset; Storbötetin tuulivoima-alue).

Osayleiskaava tuulivoima-alueelle Pensalassa; Storbötet
Oikeusvaikutteinen yleiskaava laaditaan osa-alueelle Storbötetin vieressä. Suunnittelualue on Pensalan kylän asutuksen eteläpuolella, Uudenkaarlepyyn kaupungin ja Vöyrin kunnan rajalla.
Kaavaprosessi, joka on aloitettu syksyllä 2013 (osallistumis- ja arviointisuunnitelma - OAS, TEL 17.9.2013) otetaan osittain uusiksi ja uusi tarkastettu kaavaehdotus esitellään.

Uudenkaarlepyyn kaupungin suunnittelualueella osoitetaan tarkastetussa osayleiskaava-ehdotuksessa alue tuulivoimapuistoa varten, käsittäen yhteensä 18 tuulivoimalaitosta ja voimalaitoksen kokonaiskorkeus saa olla korkeintaan 250 m.
Kaava laaditaan niin, että tämän tuella voidaan myöntää rakennuslupia (MRL 77 a §).

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan tulee jättää kaupunginhallitukselle, os. PL 29, 66901 Uusikaarlepyy ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Uudenkaarlepyyn kaupunginhallitus 30.11.2018

 

 


Siirry "Ilmoitustaulu"-sivulle