Rådhuset & Rådhusgalleriet

Rådhuset, kulturens eget hus i Nykarleby, finns på Kyrkogatan 4, intill Sankta Birgitta kyrkan. I Rådhuset finns Rådhusgalleriet, ett konstgalleri som visar en ny utställning varje månad, Lilla galleriet som är ett utställningsrum för barn och unga (under 18 år) samt Nykarleby lokalhistoriska arkiv. Arkivverksamheten handhas av Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare och Kultur & Fritid står som värd för arkivet.

Utställning vid Rådhusgalleriet

MITT FINLAND - MINUN SUOMI - MY FINLAND

6.12.2017-14.1.2018

VI ÖPPNAR RÅDHUSGALLERIET FÖR EN UTSTÄLLNING GJORD AV NYKARLEBYBOR TILLSAMMANS INFÖR fINLANDS 100-ÅRSDAG.

DROP-IN VERNISSAGE 5.12.2017 KL.10-17

ÖPPET 6.12 KL.13-17

TI-FRE KL.17-20, LÖR-SÖN 13-17. sTÄNGT 24.12-26.12 OCH 31.12.

Hyra utrymme

I Rådhuset finns även rådhussalen och ett mindre rum som vi helt enkelt kallar "lilla rummet". Båda utrymmena kan hyras för möten, kurser och privata fester. Kontakta museiamanuensen för ytterligare information.

Galleriets öppethållningstider:

 6.12.2017 kl.13-17


7.12.2017-14.1.2018 Tis-fre kl.17-20, lör-sön kl.13-17 

stängt 24.12-26.12 och 31.12 samt måndagar

 
Fritt inträde, välkomna!