Eduskuntavaalit 2015

Eduskuntavaalit pidettiin sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015.

Vaaliorganisaatio Uudessakaarlepyyssä


Kunnan keskusvaalilautakunta, jonka valtuusto nimittää 4 vuodeksi kerralla, hoitaa kunnissa kunnalliset ja valtiolliset vaalit.

Uudessakaarlepyyssä on 10 vaalialuetta. Joka vaalialueella on vaalilautakunta jonka kaupunginhallitus nimittää. Vaalilautakunta huolehtii kyseisen vaalipaikan vaaleista. Vaalilautakunta ottaa vastaan vaalipäivänä annetut äänet, laskee äänet ja ilmoittaa ne keskusvaalilautakunnalle, joka kirjaa ne koko maan yhteiseen tuloslaskentasysteemiin.

Vaalitoimikunnan nimittää kaupunginhallitus ja se huolehtii laitosäänestyksistä niissä laitoksissa jotka antavat hoitoa koko vuorokauden aikana. Äänioikeutettu joka on sellaisessa laitoksessa on oikeutettu äänestämään siinä laitoksessa. s

Äänioikeus

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin niille äänioikeutetulle, joiden osoite on tiedossa.

Kunkin äänestäjän vaalipiiri ja äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi sinun tulee ehdottomasti ottaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, ajokortti tai passi. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Presidenttivaalit 2018

Ennakkoäänestys

ENNAKKOÄÄNESTYS tapahtuu 17.1-23.1.2018 ja mahd. toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1-6.2.2018.

Ennakkoäänestys Uudessakaarlepyyssä tapahtuu seuraavasti:

Kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10 kesk-perj, maan-tiist klo 09.00-18.00, lauantai-sunnuntai klo 10.00-14.00
Munsalan koulu, Pohj. Munsalantie 32 A keskiviikkko 17.1 (ja 31.1) klo 13.00-20.00
Jepuan toimisto, Jungarintie 32 torstai 18.1 (ja 1.2) klo 13.00-20.00

Lähempiä tietoja ennakkoäänestyksestä antavat vaalitoimitsijat yllä mai¬nituissa ennakkoäänestys-paikoissa.

Kotiäänestys
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Tässä tapauksessa omaishoitajalla täytyy olla omaishoitosopimus kunnan kanssa.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018. Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.     
Ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnalle, Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy, tai puhelimitse 06-7856 111 tai sähköpostilla gunilla.kvist@nykarleby.fi. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.


Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa

Kaupunginhallitus on päättänyt, että ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa hoitolaitoksissa:

Uudenkaarlepyyn hoito-osasto (vuodeosasto)
Hakalehto-alue
Florahemmet
Uudenkaarlepyyn Sairaskoti
Munsala pensionärshem

Ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan laitoksessa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat henkilöt. Aikataulu hoitolaitoksissa.

Ennakkoäänestys ulkomailla

Mikäli olet ulkomailla vaalin aikaan, voit äänestää ennakkoon tietyissä Suomen edustustoissa tai edustustojen toimipaikoissa.

Ennakkoäänestys järjestetään 17.1-20.1.2018. Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestys järjestetään kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Useimmissa paikoissa ennakkoäänestys on kuitenkin mahdollista vain lyhyemmän ajan.

Luettelon Presidenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista löydät osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivänä 28. tammiikuuta 2018  sekä mahd. toisesena vaalipäivänä 11.2.2018 vaalihuoneistot avautuvat kello 9.00 ja sulkeutuvat kello 20.00.

Uudessakaarlepyyssä on 10 vaalihuoneistoa. Vaalipäivänä saat äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Se on merkitty ilmoituskorttiisi.

Äänestyspaikat vaalipäivällä:
1. Keskusta, Kaupunginkirjasto Topeliuksenpuistikko 10
2. Carleborgsskolan (yläaste), Seminaarinkatu 17
3. Kovjoki-Markbyn koulu
4. Markbygården
5. Sokaluodon koulu
6. Alajepuan koulurakennus
7. Hirvlaxin koulu
8. Munsalan koulu
9. Pensalan koulurakennus
10. Jepuan koulu

-------

Vaalikuulutus

Paljon informaatio Presidenttivaaleista 2018 löytyy vaalit.fi